Ile wynosi kwota dotacji w ramach KPO dla branży rolno-spożywczej?

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) to strategiczny dokument opracowany przez polski rząd w celu wsparcia odbudowy gospodarki po pandemii COVID–19. Plan ten ma na celu przyspieszenie transformacji gospodarczej, społecznej i ekologicznej kraju, zgodnie z celami Unii Europejskiej. Branża rolno-spożywcza jest jednym z kluczowych sektorów, które zostaną objęte wsparciem w ramach KPO.

Łączna kwota dotacji przewidziana w ramach Krajowego Planu Odbudowy wynosi około 58 miliardów euro, z czego część zostanie przeznaczona na wsparcie branży rolno-spożywczej. Szacuje się, że na rozwój tego sektora trafi około 6 miliardów złotych. Kwoty te zostaną rozdzielone na różne obszary działalności, takie jak inwestycje w nowoczesne technologie, badania i rozwój, czy wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Inwestycje w nowoczesne technologie i badania naukowe

Jednym z priorytetów Krajowego Planu Odbudowy jest inwestowanie w nowoczesne technologie oraz badania naukowe, które pozwolą na zwiększenie konkurencyjności polskiej branży rolno-spożywczej. W ramach KPO przewidziane są środki na finansowanie projektów związanych z innowacjami, takimi jak rozwój precyzyjnego rolnictwa, biotechnologii czy technologii informacyjnych. Ponadto plan zakłada wsparcie dla badań naukowych mających na celu opracowanie nowych metod produkcji żywności oraz poprawę jakości produktów spożywczych.

Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw

Krajowy Plan Odbudowy zakłada również wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw działających w sektorze rolno-spożywczym. Dotacje krajowe będą dostępne dla firm, które chcą rozbudować swoją działalność, np. poprzez inwestycje w nowe linie produkcyjne, zakup maszyn czy rozwój rynków zbytu. Ponadto przedsiębiorstwa będą mogły liczyć na wsparcie w zakresie doradztwa, szkoleń czy promocji swoich produktów.

Ekologiczna transformacja branży rolno-spożywczej

Plan przewiduje wsparcie dla projektów związanych z ochroną środowiska, takich jak rozwój rolnictwa ekologicznego, ochrona bioróżnorodności czy zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Ponadto, w ramach KPO będą dostępne środki na promowanie zrównoważonej konsumpcji żywności oraz edukację społeczeństwa w zakresie zdrowego stylu życia.