Z jakiego wsparcia unijnego można skorzystać prowadząc firmę?

Wspieranie przedsiębiorczości, innowacji oraz konkurencyjności na rynku to jedne z głównych celów Unii Europejskiej. Dlatego tzw. fundusze unijne oferują szeroką gamę programów i inicjatyw, które mają na celu wsparcie działalności firm. W artykule omówimy najważniejsze z tych, dzięki którym przedsiębiorcy mogą pozyskać nieocenione wsparcie.

Jakie są dofinansowania Unii Europejskiej dla przedsiębiorców?

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój to inicjatywa skierowana do małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw, które chcą rozwinąć swoją działalność poprzez modernizację, innowacje oraz promowanie nauki i badań naukowych. Finansowany jest on ze środków unijnych, a jego celem jest przede wszystkim konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki. Program ten obejmuje wiele działań, takich jak np. dofinansowanie badań i rozwoju.

Fundusze Europejskie dla MŚP to programy unijne przeznaczone małym i średnim przedsiębiorstwom. Ich celem jest pomoc w rozwoju, zwiększenie konkurencyjności oraz wzmocnienie innowacyjności. W ramach tych programów przedsiębiorcy mogą korzystać z różnych źródeł finansowania, takich jak dotacje unijne, pożyczki czy kredyty na preferencyjnych warunkach. Szczególnie warto zwrócić uwagę na takie inicjatywy jak Program Inwestycji dla Europy czy Instrument Finansowy dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (COSME).

Program Horyzont Europa to jeden z najbardziej prestiżowych programów unijnych skierowany do przedsiębiorców, naukowców oraz instytucji badawczych. Jego głównym celem jest promowanie badań naukowych i innowacyjności na skalę europejską. Program ten oferuje szerokie możliwości finansowania dla przedsiębiorstw, które chcą realizować projekty badawcze, rozwijać nowe technologie oraz współpracować z partnerami międzynarodowymi.

Europejski Bank Inwestycyjny to instytucja finansowa Unii Europejskiej, której celem jest wspieranie projektów mających kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego, społecznego oraz terytorialnego w UE. Współpracując z lokalnymi bankami oraz funduszami, EBI udziela przedsiębiorcom długoterminowych kredytów na preferencyjnych warunkach. Ważne jest to, że bank ten wspiera projekty w takich sektorach jak energia, transport, infrastruktura czy ochrona środowiska.