Jak wypełnić wniosek o dopłaty bezpośrednie?

Dopłaty bezpośrednie to ważny element finansowania działalności rolniczej w Polsce. Wsparcie rolników ze strony Unii Europejskiej umożliwiają dalszy rozwój gospodarstw oraz ich konkurencyjność na rynku. Aby skorzystać z tej formy pomocy, należy odpowiednio wypełnić i złożyć wniosek o dopłaty bezpośrednie. 

Wnioski o dopłaty bezpośrednie można składać zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, a w razie trudności można zwrócić się o pomoc w pisaniu wniosków unijnych. Decydując się na wersję tradycyjną, należy pamiętać o konieczności zdobycia odpowiednich druków oraz przesłania ich do właściwego urzędu. W przypadku wniosku elektronicznego można korzystać z systemu eWniosekPlus dostępnego na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Wypełnienie wniosku krok po kroku

Wnioskując o dopłaty bezpośrednie, należy wypełnić poszczególne części wniosku zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronach ARiMR. Oto przykładowe etapy tego procesu w przypadku wniosku elektronicznego przy użyciu systemu eWniosekPlus:

  • 3.0. Rejestracja w systemie eWniosekPlus — Po wejściu na stronę ARiMR należy przejść do zakładki eWniosekPlus i dokonać rejestracji konta, podając podstawowe dane osobowe oraz adres e-mail.
  • 3.0. Logowanie do systemu — Po zarejestrowaniu się w systemie i aktywacji konta można zalogować się, używając loginu oraz hasła.
  • 3.0. Wybór rodzaju dopłat — Z listy dostępnych programów wsparcia wybrać odpowiednie dla swojego gospodarstwa rodzaje dopłat (np. płatność zryczałtowana, płatność podstawowa, płatność dla młodych rolników itp.).
  • 4.0. Wprowadzenie danych dotyczących gospodarstwa — Uzupełnienie informacji o gospodarstwie, takich jak powierzchnia użytków rolnych, uprawy, zwierzęta hodowlane czy wprowadzenie danych dotyczących dzierżawy.
  • 5.0. Podanie danych do przelewu — W kolejnym etapie należy podać informacje o numerze rachunku bankowego oraz preferowanej formie płatności.
  • 6.0. Sprawdzenie i wysłanie wniosku — Przed wysłaniem wniosku warto dokładnie sprawdzić poprawność wprowadzonych danych oraz ewentualnie wykonać kopię zapasową wniosku w przypadku zgubienia lub uszkodzenia oryginału.

Po złożeniu wniosku o dopłaty bezpośrednie należy oczekiwać na decyzję przyznania wsparcia ze strony ARiMR.